Innerstaden - Bo nära, unikt & tryggt


FELANMÄLAN


JOURNUMMER/ FELANMÄLAN


Är du i behov av akut hjälp vid t ex: vattenläcka, stopp i toaletten, är utelåst eller krossade glasrutor?​


Securitas jour 010-470 52 22

(​16-07 vardagar samt 00-24 helger/ röda dagar).


Innerstaden jour 072-451 39 75 

(07-16 vardagar).


Övrig icke akut felanmälan görs till: fel@innerstadenfastigheter.se

AKUTA ÄRENDEN OMFATTAR EX:


Avlopp


Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.


Tvättstuga


Strömlös tvättstuga eller större fel på tvättutrustningen så att tvättstugeutrustningen inte går att använda.


El


Helt strömlös lägenhet/ trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.


Utelåst


Man kommer inte in i lägenheten. Där får du som hyresgäst stå för kostnaden för låssmed, ev byte av cylinder och nytillverkning av nycklar.


Glas


Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.


Brand


Ring 112, därefter fastighetsjouren.


Vitvaror


Kyl eller frys är helt ur funktion.


Inbrott


Ring polisen, därefter fastighetsjour.

Icke akuta ärenden omfattar ex:


Tvättstuga


Inlåst tvätt åtgärdas ej förutom då efterföljande dygn är helgdag.


Soppor


Stopp i sopnedkast mindre än 48 timmar.


Internet


Internet är nere. Kolla med din internetleverentör.


Glas


Spricka i glasruta.


Vitvaror


Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.


El


Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.


Vatten


Droppande kran.


Klotter


Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.